Unieważnienie małżeństwa

Katolicy często poszukują w internecie informacji na temat tzw. „unieważnienia małżeństwa“. Pojęciem tym operuje bardzo wiele odwiedzanych stron internetowych, co nie oznacza, że w istocie w kanonicznym procesie małżeńskim taka terminologia funkcjonuje.
 

Asystencja Adwokata Kościelnego

Czynny udział adwokata pozwala skuteczniej reprezentować interes klienta, co konsekwencji zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie jego sprawy.
 

Rozwód kościelny

Termin „rozwód kościelny“ w nauczaniu Kościoła nie istnieje. Małżeństwo jest bowiem nierozerwalnym związkiem mężczyzny i kobiety, toteż ze swej istoty nie podlega ono rozwiązaniu. Ktoś mógłby się spytać to skąd w takim razie tyle słyszy się teraz o „rozwodach kościelnych“?
 

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Kan. 1095. Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy: 1° są pozbawieni wystarczającego używania rozumu - habitualny (niedorozwój lub uszkodzenie mózgu) lub aktualny (odurzenie lub zamroczenie).
 

Prawo kanoniczne

Oferujemy Państwu pomoc ze strony kanonistów mających nominacje biskupie do wykonywania zadania adwokata w sądach kościelnych.

Adwokaci kościelni

Asystencja prawna przed instytucjami kościelnymi.

Prawo Kanoniczne

Prawo Kanoniczne

Prowadzenie spraw o unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa stanowi główny profil działalności Kancelarii. Zakres usług obejmuje między innymi sporządzanie pism procesowych oraz aktywną reprezentację strony w procesie. Czytaj dalej…

Prawo Wyznaniowe

Prawo Wyznaniowe

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną instytucji kościelnych w przedmiocie obrotu nieruchomościami, sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych, windykacji długów oraz spraw odszkodowawczych.
Czytaj dalej…

Rozwody Cywilne

Rozwody Cywilne

Przez Kancelarię świadczona jest pomoc prawna w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, spraw dotyczących obowiązku alimentacyjnego, podziału majątku wspólnego oraz zasądzania opieki nad dzieckiem.
Czytaj dalej…

flourish
flourish

Reprezentacja w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Konsultacja Prawna

1 Przed wszczęciem procesu małżeńskiego z adwokatem przeprowadzana jest konsultacja sprawy, pozwalająca ustalić właściwą podstawę prawną, na której oparta zostanie skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Czytaj dalej…

Przygotowanie Skargi

2 Po ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa adwokat kościelny sporządza skargę powodową, w której szczegółowo opisuje stan faktyczny sprawy w oparciu o właściwe przepisy kodeksu prawa kanonicznego.
Czytaj dalej…

Ustanowienie Adwokata

3 Po wniesieniu skargi powodowej adwokat kościelny aktywnie reprezentuje w procesie interesy strony, sporządza pisma procesowe oraz wnosi własne umotywowane uwagi dążąc do pozytywnego zakończenia sprawy. Czytaj dalej…