Kategoria Tematyczna

Wszystkie wpisy z kategorii "Featured2"

Konsultacja Prawna

Featured2

1 Przed wszczęciem procesu małżeńskiego z adwokatem przeprowadzana jest konsultacja sprawy, pozwalająca ustalić właściwą podstawę prawną, na której oparta zostanie skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Czytaj dalej…

Przygotowanie Skargi

Featured2

2 Po ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa adwokat kościelny sporządza skargę powodową, w której szczegółowo opisuje stan faktyczny sprawy w oparciu o właściwe przepisy kodeksu prawa kanonicznego.
Czytaj dalej…

Ustanowienie Adwokata

Featured2

3 Po wniesieniu skargi powodowej adwokat kościelny aktywnie reprezentuje w procesie interesy strony, sporządza pisma procesowe oraz wnosi własne umotywowane uwagi dążąc do pozytywnego zakończenia sprawy. Czytaj dalej…