Kategoria Tematyczna

Wszystkie wpisy z kategorii "Rozwód kościelny"

Wpływ rozwodu cywilnego na stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Wpływ rozwodu cywilnego na stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, rozwód, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Osoby zainteresowane kościelnym stwierdzeniem nieważności małżeństwa mają często wątpliwości czy i jaki wpływ na niego ma rozwód cywilny. Czy ma znaczenie ustalenie winy w postępowaniu przed Sądem Okręgowym? Czy zgoda małżonków przed sądem cywilnym ma znaczenie dla procesu kościelnego? W artykule postaramy się odpowiedzieć na podstawowe pytania.
Czytaj dalej…

Sąd Metropolitalny w Krakowie

Sąd Metropolitalny w Krakowie

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Rozwód kościelny, Sąd Metropolitalny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Kiedy mamy już sporządzoną skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy ją złożyć do właściwego sądu kościelnego. Kompetencję sądu do rozpoznania danej sprawy określają przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Sądem właściwym dla Archidiecezji Krakowskiej jest Sąd Metropolitalny w Krakowie.
Czytaj dalej…

Niezaspokajanie potrzeb rodziny a kanoniczny proces małżeński

Niezaspokajanie potrzeb rodziny a kanoniczny proces małżeński

Niezdolność natury psychicznej, Prawo Kanoniczne, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Niekiedy zdarzają się w małżeństwie sytuacje, w których jedno z małżonków wypełnia obowiązku małżeńskiego, jakim jest konieczność wspólnego dążenia do zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny. Jeżeli jedno z małżonków nie pomaga partnerowi w codziennych obowiązkach, może to być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa.
Czytaj dalej…

Dowodzenie nieważności małżeństwa

Dowodzenie nieważności małżeństwa

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Artykuł ten jest trzecim z serii wpisów poświęconych temu jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (zob. “Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa cz. I”). W zamyśle autora ma on pomóc osobom, które chcą: uzyskać przed sądami kościelnymi wyrok pozytywy, zdobyć praktyczne informacje na temat przebiegu procesu oraz podejmować w nim działania zwiększające szanse jego powodzenia. W niniejszym wpisie postaram się wyjaśnić jak wygląda instrukcja sprawy, czyli proces dowodzenia nieważności małżeństwa przed sądem.
Czytaj dalej…

Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. II)

Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. II)

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W serii artykułów dotyczących zagadnieniom procesowym postaram się osobom, które chciałyby przeprowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w jak najprostszy sposób wyjaśnić na czym on polega, co strona występująca w procesie powinna wiedzieć, jak się zachowywać i czego unikać. W poprzednim artykule zaznajomiliśmy się zagadnieniem w jaki sposób prawidłowo wnieść skargę do sądu (zob. “Na czym polega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa cz. I”), w części drugiej natomiast postaram się omówić kolejne etapy procesu, czyli wezwanie sądowe i zawiadomienie o aktach sądowych oraz ustalenie formuły wątpliwości.
Czytaj dalej…

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W tym miejscu postaram się w jak najprostszy sposób wyjaśnić na czym polega stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli to o co ubiegamy się zazwyczaj w kanonicznym procesie małżeńskim. W końcowej części tekstu została zamieszczona lista tytułów nieważności, na których strona może oprzeć skargę powodową, kierowaną do sądu kościelnego. Obok wspomnianych tytułów nieważności załączone zostały odnośniki do artykułów dotyczących podstaw prawnych stwierdzenia nieważności małżeństwa, których lektura, mamy nadzieję, pozwoli czytelnikowi znaleźć potrzebne informacje dotyczące tego, czy ich własny związek lub małżeństwo kogoś z rodziny lub przyjaciół zostało zawarte nieważnie.
Czytaj dalej…

Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. I)

Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. I)

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W serii artykułów dotyczących tego zagadnienia postaram się osobom, które chciałyby do sądu kościelnego wnieść skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w jak najprostszy sposób wyjaśnić na czym polega kanoniczny proces małżeński, co strona występująca w procesie powinna wiedzieć, jak się zachowywać i czego unikać. W części pierwszej zajmiemy się zagadnieniem w jaki sposób prawidłowo wnieść skargę do sądu.
Czytaj dalej…

Stwierdzenie nieważności małżeństwa to nie rozwód kościelny

Stwierdzenie nieważności małżeństwa to nie rozwód kościelny

Prawo Kanoniczne, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Bardzo często zdarza się, że katolicy poszukują w internecie informacji na temat tzw. „rozwodów kościelnych“. Pojęciem tym operuje bardzo wiele odwiedzanych stron internetowych, co nie oznacza, że w istocie w kanonicznym procesie małżeńskim taka terminologia funkcjonuje. Postaram się wyjaśnić na czym tak naprawdę polega stwierdzenie nieważności małżeństwa, przy okazji wskażę kilka praktycznych informacji dotyczących samego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Czytaj dalej…

Czy zdrada może prowadzić do nieważności małżeństwa? (cz. II)

Czy zdrada może prowadzić do nieważności małżeństwa? (cz. II)

Niezdolność natury psychicznej, Prawo Kanoniczne, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W poprzednim wpisie będącym częścią pierwszą artykułów poświęconych temu zagadnieniu (zob. “Czy zdrada może prowadzić do nieważności małżeństwa? cz. I) odpowiedzieliśmy sobie, że zdrada może być jednym z czynników mającym wpływ na postępowanie dowodowe w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jednakże w prawie kanonicznym nie jest samoistną przesłanką wystarczającą, by stwierdzić nieważność tegoż małżeństwa. Wcześniejszy artykuł dotyczył problematyki wykluczenia nierozerwalności małżeństwa i możliwości stwierdzenia na tej podstawie stwierdzenia nieważności małżeństwa, ten wpis będzie natomiast poświęcony zagadnieniu występowania nadmiernego popędu seksualnego u małżonka (seksoholizm, hiperlibidemia) i ewentualnej możliwości uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa na tej podstawie.
Czytaj dalej…

Czy zdrada może prowadzić do nieważności małżeństwa? (cz. I)

Czy zdrada może prowadzić do nieważności małżeństwa? (cz. I)

Prawo Kanoniczne, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa, Wykluczenie istotnego przymiotu małżeństwa

Takie pytanie zadaje sobie wiele osób zdradzonych przez współmałżonka. Na wstępie należy podkreślić, że niewłaściwy sposób dowodzenia nieważności małżeństwa poprzez  położenie głównego nacisku na fakt niewierności małżeńskiej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa najczęściej kończy się niepotrzebną stratą pieniędzy na opłacenie kosztów sądowych.
Czytaj dalej…