Michał Olszowski

ADWOKAT KOŚCIELNY, RADCA PRAWNY

Adwokat kościelny i radca prawny z Krakowa, absolwent prawa kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Po ukończeniu studiów magisterskich złożył kościelny egzamin licencjacki (diploma licentiae, tzw. licencjat kanoniczny, który jest kościelnym stopniem naukowym uzyskiwanym po magisterium a przed doktoratem) nadający uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata kościelnego. Równocześnie z prawem kanonicznym ukończył na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prawo oraz informatykę.

Po uzyskaniu tytułu magistra prawa z pomyślnym wynikiem ukończył aplikację radcowską, złożył egzamin radcowski i uzyskał wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod nr. KR-3126. Obecnie kontynuuje swą edukację jako doktorant prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, rozwijając swe zainteresowania w zakresie prawa internetu oraz prawa nowych technologii. Przez dwie kadencje pełnił funkcję Prezesa Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni Przewodniczący Komisji Prawnej TD UJ, były członek Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Stałej Rektorskiej Komisji Statutowo-Prawnej UJ, Stałej Senackiej Komisji ds. Rozwoju UJ i innych.

W swej pracy naukowej zajmuje się komparytystycznym podejściem do problematyki pojęcia przestępstwa w prawie kanonicznym oraz polskim prawie cywilnym, funkcjonowaniem stowarzyszeń jako organizacji pożytku publicznego, a także praktycznymi problemami związanymi z ochroną danych osobowych w chmurze (tzw. cloud computing).

Jako adwokat kościelny specjalizuje się w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie określanych jako tzw. “rozwód kościelny”, “unieważnienie małżeństwa” lub “unieważnienie ślubu kościelnego”).

Piotr Jantos

ADWOKAT KOŚCIELNY, RADCA PRAWNY

Adwokat kościelny i radca prawny z Krakowa, absolwent prawa kanonicznego Katolickiego Uniwerystetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia prawnokanoniczne łączył ze studiowaniem prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Po ukończeniu prawa kanonicznego złożył kościelny egzamin licencjacki (diploma licentiae, tzw. licencjat kanoniczny, który jest kościelnym stopniem naukowym uzyskiwanym po magisterium a przed doktoratem) uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata kościelnego. Z pozytywnym wynikiem ukończył także aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski uzyskując wpis na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie pod nr. KR-3021. Rozwijając swe zainteresowania związane z prawem Unii Europejskiej odbył studia podyplomowe z tego zakresu na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Obecnie kontynuuje na tej uczelni naukę jako doktorant prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Jest autorem prac dotyczących problematyki zwolnień instytucji kościelnych z podatku od towarów i usług, ochrony zatrudnienia kobiet w ciąży w świetle europejskiego prawa pracy, a także roli, jaką odgrywają duchowni przy zawieraniu małżeństw cywilnych w formie wyznaniowej.

Specjalista w zakresie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa (błędnie określanych jako tzw. “rozwód kościelny”, “unieważnienie małżeństwa” lub “unieważnienie ślubu kościelnego”).