Unieważnienie małżeństwa

Katolicy często poszukują w internecie informacji na temat tzw. „unieważnienia małżeństwa“. Pojęciem tym operuje bardzo wiele odwiedzanych stron internetowych, co nie oznacza, że w istocie w kanonicznym procesie małżeńskim taka terminologia funkcjonuje.
 

Asystencja Adwokata Kościelnego

Czynny udział adwokata pozwala skuteczniej reprezentować interes klienta, co konsekwencji zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie jego sprawy.
 

W Kościele nie ma rozwodów...

Termin „rozwód kościelny“ w nauczaniu Kościoła nie istnieje. Ktoś mógłby się spytać to skąd w takim razie tyle słyszy się teraz o „rozwodach kościelnych“?
 

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Kan. 1095. Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy: 1° są pozbawieni wystarczającego używania rozumu - habitualny (niedorozwój) lub aktualny (odurzenie).
 

Prawo kanoniczne

Oferujemy Państwu pomoc ze strony kanonistów mających nominacje biskupie do wykonywania zadania adwokata w sądach kościelnych.

Adwokaci kościelni

Asystencja prawna przed instytucjami kościelnymi.

Prawo Kanoniczne

Prawo Kanoniczne

Prowadzenie spraw o unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa stanowi główny profil działalności Kancelarii. Zakres usług obejmuje między innymi sporządzanie pism procesowych oraz aktywną reprezentację strony w procesie. Czytaj dalej…

Prawo Wyznaniowe

Prawo Wyznaniowe

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną instytucji kościelnych w przedmiocie obrotu nieruchomościami, sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych, windykacji długów oraz spraw odszkodowawczych.
Czytaj dalej…

Rozwody Cywilne

Rozwody Cywilne

Przez Kancelarię świadczona jest pomoc prawna w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, spraw dotyczących obowiązku alimentacyjnego, podziału majątku wspólnego oraz zasądzania opieki nad dzieckiem.
Czytaj dalej…

flourish
flourish

Reprezentacja w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

Konsultacja Prawna

1 Przed wszczęciem procesu małżeńskiego z adwokatem przeprowadzana jest konsultacja sprawy, pozwalająca ustalić właściwą podstawę prawną, na której oparta zostanie skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Czytaj dalej…

Przygotowanie Skargi

2 Po ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa adwokat kościelny sporządza skargę powodową, w której szczegółowo opisuje stan faktyczny sprawy w oparciu o właściwe przepisy kodeksu prawa kanonicznego.
Czytaj dalej…

Ustanowienie Adwokata

3 Po wniesieniu skargi powodowej adwokat kościelny aktywnie reprezentuje w procesie interesy strony, sporządza pisma procesowe oraz wnosi własne umotywowane uwagi dążąc do pozytywnego zakończenia sprawy. Czytaj dalej…