Slide
Ponad 12 lat doświadczenia w sprawach sądowych

Czynny udział adwokata pozwala skuteczniej reprezentować interes klienta, co konsekwencji zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie jego sprawy.

Slide
Unieważnienie małżeństwa

Katolicy często poszukują w internecie informacji na temat tzw. „unieważnienia małżeństwa“. Pojęciem tym operuje bardzo wiele odwiedzanych stron internetowych, co nie oznacza, że w istocie w kanonicznym procesie małżeńskim taka terminologia funkcjonuje.

Slide
W kościele nie ma rozwodów...

Termin „rozwód kościelny“ w nauczaniu Kościoła nie istnieje. Ktoś mógłby się spytać to skąd w takim razie tyle słyszy się teraz o „rozwodach kościelnych“?

Slide
Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Kan. 1095. Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy: 1° są pozbawieni wystarczającego używania rozumu - habitualny (niedorozwój) lub aktualny (odurzenie).

Slide
Prawo kanoniczne

Oferujemy Państwu pomoc ze strony kanonistów mających nominacje biskupie do wykonywania zadania adwokata w sądach kościelnych.

Pomoc prawna przed sądami kościelnymi i cywilnymi.

Prowadzenie spraw o stwierdzenie nieważności małżeństwa w Krakowie (błędnie nazywanych “rozwodem kościelnym” lub “unieważnieniem małżeństwa kościelnego”) stanowi główny profil Kancelarii w Krakowie. 

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną instytucji kościelnych w przedmiocie obrotu nieruchomościami, sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych, windykacji długów oraz spraw odszkodowawczych.

Przez Kancelarię świadczona jest pomoc prawna w zakresie prowadzenia rozwodu w Krakowie, spraw dotyczących obowiązku alimentacyjnego, podziału majątku wspólnego oraz zasądzania opieki nad dzieckiem i innych.

Reprezentacja w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa.

1

Przed wszczęciem kościelnego procesu małżeńskiego w Krakowie, adwokat przeprowadza konsultację sprawy, pozwalającą ustalić właściwą podstawę prawną, na której oparta zostanie skarga o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego.

2

Po  ustaleniu tytułu nieważności małżeństwa adwokat kościelny z Krakowa sporządza skargę powodową, w której szczegółowo opisuje stan faktyczny sprawy w oparciu o właściwe przepisy kodeksu prawa kanonicznego.

3

Po wniesieniu skargi powodowej adwokat kościelny aktywnie reprezentuje w procesie interesy strony, sporządza pisma procesowe oraz wnosi własne umotywowane uwagi dążąc do pozytywnego zakończenia sprawy.