Artykuł

Rozwody Cywilne

Przez Kancelarię świadczona jest pomoc prawna w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, spraw dotyczących obowiązku alimentacyjnego, podziału majątku wspólnego oraz zasądzania opieki nad dzieckiem.

Obszar działalności obejmuje również doradztwo w przedmiocie problemu udowodnienia winy współmałżonka w rozpadzie małżeństwa, ustalenia sposobu korzystania z majątku wspólnego, pozbawienia współmałżonka zarządu majątkiem, pomoc przy sporządzaniu pism procesowych, w tym powództw sądowych oraz w przygotowaniu materiału dowodowego na potrzeby procesu.

Ponadto przez Kancelarię prowadzone jest poradnictwo w zakresie przyznawania, ograniczania i pozbawiania władzy rodzicielskiej oraz w kwestiach związanych z przyspobieniem dziecka, ustanowieniem opieki, kurateli lub ubezwłasnowolnieniem członka rodziny.

Profil działalności Kancelarii obejmuje ponadto doradztwo w sprawach o alimenty w szczególności w zakresie ustalania obowiązku alimentacyjnego, jego zmiany lub wygaśnięcia. Świadczona pomoc dotyczy także problemów prawnych pojawiających się przy prowadzeniu spraw o separację, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa, oraz ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Wspólnicy Kancelarii są radcami prawnymi wpisanymi na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, wyspecjalizowanymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w obszarze prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Rozwody Cywilne

Zakres usług

 • sporządzanie powództw sądowych
 • sporządzanie pism procesowych
 • pomoc w doborze materiału dowodowego
 • sprawy rozwodowe
 • sprawy o separację
 • sprawy związane z zarządem majątkiem wspólnym
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej
 • sprawy o przysposobienie dziecka
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie
 • sprawy o ustanowienie opieki lub kurateli
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa
 • sprawy o ustalenie miejsca pobytu dziecka