Prawo Kanoniczne

Zakres usług

Prowadzenie spraw o unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa stanowi główny profil działalności Kancelarii. Zakres usług obejmuje między innymi sporządzanie pism procesowych oraz aktywną reprezentację strony w

Prawo Wyznaniowe

Zakres usług

Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną instytucji kościelnych w przedmiocie obrotu nieruchomościami, sporządzania i opiniowania umów cywilnoprawnych, windykacji długów oraz spraw odszkodowawczych.

Rozwód w Krakowie

Zakres usług

Przez Kancelarię świadczona jest pomoc prawna w zakresie prowadzenia spraw rozwodowych, spraw dotyczących obowiązku alimentacyjnego, podziału majątku wspólnego oraz zasądzania opieki nad dzieckiem.