Artykuł

Prawo Kanoniczne

Prowadzenie spraw o unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa stanowi główny profil działalności Kancelarii. Zakres usług obejmuje między innymi sporządzanie pism procesowych oraz aktywną reprezentację strony w procesie.

Przed jego wszczęciem szczegółowo omawiane są z adwokatem przyczyny rozpadu związku małżeńskiego, by ustalić na jakiej podstawie prawnej zostanie oparta skarga oraz jaki sąd będzie właściwy do rozpatrzenia sprawy.

W zakresie świadczonych usług mieści się pomoc przy doborze materiału dowodowego, na podstawie którego będzie stwierdzana nieważność małżeństwa, sporządzanie skargi powodowej, w przypadku reprezentowania zaś strony pozwanej przygotowanie odpowiedzi na skargę wniesioną przez stronę powodową oraz sporządzenie skargi wzajemnej.

W trakcie procesu w ramach działalności Kancelarii świadczona jest pomoc w przedmiocie opracowywania uwag do opinii biegłych sądowych, a także składania repliki na głos obrońcy węzła małżeńskiego lub adwokata kościelnego strony przeciwnej.

Do uprawnień adwokata kościelnego należy także przedkładanie głosu obrończego, po zapoznaniu się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Reprezentacja klienta obejmuje uczestnictwo w każdym etapie procesu, we wszystkich krajowych instancjach.

Prawo Kanoniczne

Zakres usług

 • konsultacja sprawy
 • pomoc w doborze materiału dowodowego
 • ustalenie tytułu nieważności
 • sporządzenie skargi powodowej
 • sporządzenie skargi wzajemnej
 • przygotowanie propozycji pytań do przesłuchania stron i świadków
 • obecność przy przesłuchaniu stron i świadków
 • opracowywanie uwag do opinii biegłych sądowych
 • składanie repliki na głos obrońcy węzła małżeńskiego
 • składanie repliki na głos adwokata kościelnego strony przeciwnej
 • sporządzanie głosu obrończego
 • apelacja do II instancji