Sąd Metropolitalny w Krakowie

Kiedy mamy już sporządzoną skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy ją złożyć do właściwego sądu kościelnego. Kompetencję sądu do rozpoznania danej sprawy określają przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Sądem właściwym dla Archidiecezji Krakowskiej jest Sąd Metropolitalny w Krakowie.

POŁOŻENIE SĄDU METROPOLITALNEGO W KRAKOWIE

Budynek sądu znajduje się w Kurii Metropolitalnej przy ul. Franciszkańskiej 3 (należy przejść na dziedziniec Kurii i kierować się na pierwsze piętro budynku położonego po lewej stronie dziedzińca). Jadąc komunikacją miejską najlepiej wysiąść z tramwaju na przystanku Plac Wszystkich Świętych, kursują tam linie tramwajowe: 1, 6, 8, 13, 18).

KIEDY SĄD METROPOLITALNY W KRAKOWIE JEST WŁAŚCIWY DO ROZPOZNANIA DANEJ SPRAWY

budynek sądu, widok z lotu ptaka

Zanim zainteresowany postanowi złożyć skargę powodową należy wpierw zwrócić uwagę, czy Sąd Metropolitalny w Krakowie będzie sądem właściwym dla rozpoznania sprawy. Przede wszystkim w świetle kanonu 1673 Kodeksu Prawa Kanonicznego sądem właściwym będzie trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte, czyli w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy małżeństwo zostało zawarte na terytorium Archidiecezji Krakowskiej. Możemy także złożyć skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa do Trybunału miejsca, w którym strona pozwana ma stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania. Są to najczęstsze przypadki, w których dany sąd kościelny jest właściwy dla rozpoznania danej sprawy (szerzej zob. “Na czym polega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa cz. I”).

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA POMOCY PRAWNEJ

Nim zdecydujemy się złożyć skargę warto wcześniej zasięgnąć porady prawnej w przedmiocie tego, czy posiada się szanse na pomyślne przeprowadzenie procesu (tj. czy da się stwierdzić, iż zaistniały podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa). W budynku Sądu Metropolitalnego w Krakowie można poprosić o listę adwokatów, którzy udzielają porad w tym zakresie.

Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi artykułami,  które także zostały poświęcone wyjaśnianiu zagadnień procesowych.

  1. “Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. I)”
  2. “Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. II)”
  3. “Dowodzenie nieważności małżeństwa”
  4. “Dyskusja sprawy i wyrokowanie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”