Kategoria Tematyczna

Wszystkie wpisy z kategorii "Prawo Kanoniczne"

Artykuły z zakresu prawa kanonicznego.

Wpływ rozwodu cywilnego na stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Wpływ rozwodu cywilnego na stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, rozwód, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Osoby zainteresowane kościelnym stwierdzeniem nieważności małżeństwa mają często wątpliwości czy i jaki wpływ na niego ma rozwód cywilny. Czy ma znaczenie ustalenie winy w postępowaniu przed Sądem Okręgowym? Czy zgoda małżonków przed sądem cywilnym ma znaczenie dla procesu kościelnego? W artykule postaramy się odpowiedzieć na podstawowe pytania.
Czytaj dalej…

Sąd Metropolitalny w Krakowie

Sąd Metropolitalny w Krakowie

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Rozwód kościelny, Sąd Metropolitalny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Kiedy mamy już sporządzoną skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy ją złożyć do właściwego sądu kościelnego. Kompetencję sądu do rozpoznania danej sprawy określają przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Sądem właściwym dla Archidiecezji Krakowskiej jest Sąd Metropolitalny w Krakowie.
Czytaj dalej…

Przeszkoda przyzwoitości publicznej

Przeszkoda przyzwoitości publicznej

Prawo Kanoniczne, Przeszkoda przyzwoitości publicznej

Pod tym sformułowaniem kryje się przeszkoda małżeńska, która unormowana została w kanonie 1093 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Przepis ten brzmi następująco:
Czytaj dalej…

Niezaspokajanie potrzeb rodziny a kanoniczny proces małżeński

Niezaspokajanie potrzeb rodziny a kanoniczny proces małżeński

Niezdolność natury psychicznej, Prawo Kanoniczne, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Niekiedy zdarzają się w małżeństwie sytuacje, w których jedno z małżonków wypełnia obowiązku małżeńskiego, jakim jest konieczność wspólnego dążenia do zaspokajania podstawowych potrzeb rodziny. Jeżeli jedno z małżonków nie pomaga partnerowi w codziennych obowiązkach, może to być przyczyną stwierdzenia nieważności małżeństwa.
Czytaj dalej…

Dyskusja sprawy i wyrokowanie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Dyskusja sprawy i wyrokowanie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Wpis ten stanowi czwartą część z serii artykułów opisujących przebieg procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. W poprzednim zajęliśmy się charakterystyką instrukcji sprawy, czyli postępowania dowodowego (zob. “Dowodzenie nieważności małżeństwa”), w tym miejscu postaram się natomiast wyjaśnić czytelnikowi, jak wygląda zakończenie sprawy w I instancji. W artykule tym szczególny nacisk zostanie położony na rolę jaką odgrywa na tym etapie procesu adwokat kościelny.
Czytaj dalej…

Dowodzenie nieważności małżeństwa

Dowodzenie nieważności małżeństwa

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Artykuł ten jest trzecim z serii wpisów poświęconych temu jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (zob. “Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa cz. I”). W zamyśle autora ma on pomóc osobom, które chcą: uzyskać przed sądami kościelnymi wyrok pozytywy, zdobyć praktyczne informacje na temat przebiegu procesu oraz podejmować w nim działania zwiększające szanse jego powodzenia. W niniejszym wpisie postaram się wyjaśnić jak wygląda instrukcja sprawy, czyli proces dowodzenia nieważności małżeństwa przed sądem.
Czytaj dalej…

Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. II)

Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. II)

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W serii artykułów dotyczących zagadnieniom procesowym postaram się osobom, które chciałyby przeprowadzić proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w jak najprostszy sposób wyjaśnić na czym on polega, co strona występująca w procesie powinna wiedzieć, jak się zachowywać i czego unikać. W poprzednim artykule zaznajomiliśmy się zagadnieniem w jaki sposób prawidłowo wnieść skargę do sądu (zob. “Na czym polega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa cz. I”), w części drugiej natomiast postaram się omówić kolejne etapy procesu, czyli wezwanie sądowe i zawiadomienie o aktach sądowych oraz ustalenie formuły wątpliwości.
Czytaj dalej…

Małżeństwo z kuzynem

Małżeństwo z kuzynem

Prawo Kanoniczne, Przeszkoda pokrewieństwa

Ten wpis nie będzie dotyczył bezpośrednio stwierdzenia nieważności małżeństwa, lecz problemu zawierania związku małżeńskiego pomiędzy członkami rodziny. Pewną dezorientację mogą wprowadzać różnice występujące w regulacjach zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego i polskim Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Postaram się w tym miejscu pokrótce wyjaśnić, na czym one polegają.
Czytaj dalej…

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W tym miejscu postaram się w jak najprostszy sposób wyjaśnić na czym polega stwierdzenie nieważności małżeństwa, czyli to o co ubiegamy się zazwyczaj w kanonicznym procesie małżeńskim. W końcowej części tekstu została zamieszczona lista tytułów nieważności, na których strona może oprzeć skargę powodową, kierowaną do sądu kościelnego. Obok wspomnianych tytułów nieważności załączone zostały odnośniki do artykułów dotyczących podstaw prawnych stwierdzenia nieważności małżeństwa, których lektura, mamy nadzieję, pozwoli czytelnikowi znaleźć potrzebne informacje dotyczące tego, czy ich własny związek lub małżeństwo kogoś z rodziny lub przyjaciół zostało zawarte nieważnie.
Czytaj dalej…

Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. I)

Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. I)

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W serii artykułów dotyczących tego zagadnienia postaram się osobom, które chciałyby do sądu kościelnego wnieść skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa, w jak najprostszy sposób wyjaśnić na czym polega kanoniczny proces małżeński, co strona występująca w procesie powinna wiedzieć, jak się zachowywać i czego unikać. W części pierwszej zajmiemy się zagadnieniem w jaki sposób prawidłowo wnieść skargę do sądu.
Czytaj dalej…

← Older posts