Kategoria Tematyczna

Wszystkie wpisy z kategorii "Prawo Kanoniczne"

Artykuły z zakresu prawa kanonicznego.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa to nie rozwód kościelny

Stwierdzenie nieważności małżeństwa to nie rozwód kościelny

Prawo Kanoniczne, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Bardzo często zdarza się, że katolicy poszukują w internecie informacji na temat tzw. „rozwodów kościelnych“. Pojęciem tym operuje bardzo wiele odwiedzanych stron internetowych, co nie oznacza, że w istocie w kanonicznym procesie małżeńskim taka terminologia funkcjonuje. Postaram się wyjaśnić na czym tak naprawdę polega stwierdzenie nieważności małżeństwa, przy okazji wskażę kilka praktycznych informacji dotyczących samego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa.
Czytaj dalej…

Bezpłodność a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Bezpłodność a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Bezpłodność, Błąd, Podstęp, Prawo Kanoniczne, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W przysiędze małżeńskiej składanej podczas ceremonii zaślubin małżonkowie odpowiadają na pytanie: “Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy”? Postaram się w tym miejscu pokrótce wyjaśnić, czy jest w ogóle możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa, gdy po jego zawarciu okaże się, że małżonek był bezpłodny oraz jak wygląda sytuacja prawna takiego małżeństwa na gruncie prawa kanonicznego.
Czytaj dalej…

Błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony, czyli chciałam, by mój mąż był bogaczem

Błąd co do przymiotu osoby bezpośrednio i zasadniczo zamierzony, czyli chciałam, by mój mąż był bogaczem

Błąd, Prawo Kanoniczne, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W jednym z poprzednich wpisów rozważaliśmy sytuację, w której wystąpiła wada zgody małżeńskiej w postaci błędu co do przymiotu wywołanego podstępem (zob. “Gdy małżonek oszukał Cię kim naprawdę jest”). Mamy wtedy do czynienia z przypadkiem, w którym ktoś by zawrzeć z daną osobą związek małżeński wprowadza ją w błąd co do określonego przymiotu. W poruszanym natomiast dzisiaj problemie błąd ma miejsce bez wystąpienia podstępnego działania osoby trzeciej Czytaj dalej…

Czy zdrada może prowadzić do nieważności małżeństwa? (cz. II)

Czy zdrada może prowadzić do nieważności małżeństwa? (cz. II)

Niezdolność natury psychicznej, Prawo Kanoniczne, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

W poprzednim wpisie będącym częścią pierwszą artykułów poświęconych temu zagadnieniu (zob. “Czy zdrada może prowadzić do nieważności małżeństwa? cz. I) odpowiedzieliśmy sobie, że zdrada może być jednym z czynników mającym wpływ na postępowanie dowodowe w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jednakże w prawie kanonicznym nie jest samoistną przesłanką wystarczającą, by stwierdzić nieważność tegoż małżeństwa. Wcześniejszy artykuł dotyczył problematyki wykluczenia nierozerwalności małżeństwa i możliwości stwierdzenia na tej podstawie stwierdzenia nieważności małżeństwa, ten wpis będzie natomiast poświęcony zagadnieniu występowania nadmiernego popędu seksualnego u małżonka (seksoholizm, hiperlibidemia) i ewentualnej możliwości uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa na tej podstawie.
Czytaj dalej…

Gdy małżonek oszukał Cię kim naprawdę jest

Gdy małżonek oszukał Cię kim naprawdę jest

Podstęp, Prawo Kanoniczne, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Jest to bardzo ciekawe zagadnienie z prawnokanonicznego punktu widzenia. Można sobie wyobrazić sytuację, w której w okresie narzeczeństwa partner zataił przed drugą połową jakiś istotny przymiot własnej osoby, by doprowadzić do zawarcia związku małżeńskiego. Otwiera się tu pole do podjęcia próby uzyskania stwierdzenia nieważności tego małżeństwa, należy jednak pamiętać, że należy odpowiednio przeprowadzić proces dowodzenia, by udowodnić spełnienie określonych prawem przesłanek (zob. “Czym jest stwierdzenie nieważności małżeństwa?”).
Czytaj dalej…

Czy zdrada może prowadzić do nieważności małżeństwa? (cz. I)

Czy zdrada może prowadzić do nieważności małżeństwa? (cz. I)

Prawo Kanoniczne, Rozwód kościelny, Stwierdzenie nieważności małżeństwa, Wykluczenie istotnego przymiotu małżeństwa

Takie pytanie zadaje sobie wiele osób zdradzonych przez współmałżonka. Na wstępie należy podkreślić, że niewłaściwy sposób dowodzenia nieważności małżeństwa poprzez  położenie głównego nacisku na fakt niewierności małżeńskiej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa najczęściej kończy się niepotrzebną stratą pieniędzy na opłacenie kosztów sądowych.
Czytaj dalej…

Małżeństwo z muzułmaninem

Małżeństwo z muzułmaninem

Podstęp, Prawo Kanoniczne, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Często katolicy spotykają osobę odmiennego wyznania i starają się z nią spędzić resztę życia. Jednakże czasem rzeczywistość ich przerasta i związek się rozpada, dochodzi rozwód cywilny, a kościelny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa nie zostaje wszczęty, gdyż małżonek – katolik ma problem w przytoczeniu właściwej podstawy nieważności (zob. “Czym jest stwierdzenie nieważności małżeństwa?”).
Czytaj dalej…

Homoseksualizm jako przyczyna nieważności małżeństwa

Homoseksualizm jako przyczyna nieważności małżeństwa

Niezdolność natury psychicznej, Prawo Kanoniczne, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Coraz częściej w orzecznictwie sądów kościelnych pojawia się problem homoseksualizmu. Zawieranie w naszym kraju małżeństw kościelnych przez homoseksualistów wynika często z ulegania presji wywieranej przez społeczeństwo oraz najbliższą rodzinę, innym powodem może być chęć „ukrycia“ się przed ciążącym na takiej osobie piętnem społecznym.
Czytaj dalej…

Alkoholizm a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Alkoholizm a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Niezdolność natury psychicznej, Prawo Kanoniczne, Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Co zrobić, gdy małżeństwo rozpada się z powodu uzależnienia jednego z małżonków od alkoholu? Czy istnieje możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa w postępowaniu przed sądem kościelnym?
Czytaj dalej…

Wykluczenie potomstwa jako tytuł nieważności małżeństwa

Wykluczenie potomstwa jako tytuł nieważności małżeństwa

Prawo Kanoniczne, Stwierdzenie nieważności małżeństwa, Wykluczenie potomstwa

Gdy zawierany jest ślub kościelny nupturienci przyrzekają, iż z małżeństwa zostanie zrodzone potomstwo. Z nauki Kościoła jasno wynika, że jednym z celów stawianych przed związkiem małżeńskim mężczyzny i kobiety jest prokreacja. Posiadanie potomstwa jest tak obowiązkiem, jak i prawem katolika, dlatego wykluczenie tegoż prawa może zostać uznane jako podstawa do stwierdzenia nieważności małżeństwa.
Czytaj dalej…

  Newer posts →