Homoseksualizm jako przyczyna nieważności małżeństwa

Coraz częściej w orzecznictwie sądów kościelnych pojawia się problem homoseksualizmu. Zawieranie w naszym kraju małżeństw kościelnych przez homoseksualistów wynika często z ulegania presji wywieranej przez społeczeństwo oraz najbliższą rodzinę, innym powodem może być chęć „ukrycia“ się przed ciążącym na takiej osobie piętnem społecznym.

ROZWÓD Z OSOBĄ O SKŁONNOŚCIACH HOMOSEKSUALNYCH I JEGO PRZYCZYNY

W tego typu sprawach należy zwrócić przede wszystkim uwagę na moment wystąpienia skłonności homoseksualnych u współmałżonka

Skłonności homoseksualne występujące u małżonka prowadzą najczęściej do destrukcji zawartego małżeństwa. Z powodu zazwyczaj pojawiających się zaburzeń we współżyciu małżonków, zdrad (zob. “Czy zdrada może prowadzić do nieważności małżeństwa?”), czy trudności w stworzeniu modelowej rodziny małżeństwo  po prostu się rozpada. Katolicy chcąc na nowo ułożyć sobie życie z kimś innym i pragnąc uregulować swoje potrzeby duchowe coraz częściej składają skargi do sądów kościelnych z prośbą o stwierdzenie nieważności małżeństw zawartych z osobami o skłonnościach homoseksualnych (zob. “Czym jest stwierdzenie nieważności małżeństwa?”). W tego typu sprawach należy zwrócić przede wszystkim uwagę na moment wystąpienia tychże skłonności u współmałżonka.

NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA KANONICZNEGO

Nieważność małżeństwa może zostać udowodniona wtedy, gdy skłonności homoseksualne istniały one już w momencie jego zawierania. Nie w każdym jednak przypadku będzie można na gruncie stwierdzić nieważność, gdyż wpierw należy dowieść , iż małżonek nie mógł przyjąć istotnych obowiązków małżeńskich ze względu na ciężki i nieuleczalny homoseksualizm (zob. “Co należy wiedzieć o procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa). Zastosowanie w tego typu sprawach będzie miał często kan. 1095 n. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego, który stanowi, że:

Niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci którzy z przyczyn natury psychicznej nie są zdolni podjąć istotnych obowiązków małżeńskich.

 

BRAK PODJĘCIA ISTOTNYCH OBOWIĄZKÓW MAŁŻEŃSKICH

Brak podjęcia istotnych obowiązków może przejawiać się w unikaniu kontaktu seksualnego ze współmałżonkiem, pojawianiu się wstrętu do współżycia o charakterze heteroseksualnym oraz zdrad, a w konsekwencji wykluczenia wyłącznego prawa do siebie jako do współmałżonka. Może mieć także miejsce, w wypadku gdy mąż/żona nie może zapewnić współmałżonkowi stabilności emocjonalnej, uczuciowej oraz szczęścia jakiego ma prawo doznawać w życiu rodzinnym.

DOWODZENIE NIEWAŻNOŚCI

Jak wspomniano ważne przy dowodzeniu nieważności małżeństwa na podstawie kan. 1095 n. 3 jest wykazanie, że małżonek posiadał skłonności homoseksualne już przy zawieraniu małżeństwa (zob. “Dowodzenie nieważności małżeństwa”). W skardze powodowej należy przedstawić, że choćby ukryte występowały one już w okresie poprzedzającym złożenie przysięgi małżeńskiej oraz destruktywnie wpłynęły na pożycie małżeńskie doprowadzając do rozpadu związku i niemożliwości utworzenia wspólnoty życia małżeńskiego (zob. skarga o orzeczenie nieważności małżeństwa).