Kontakt z adwokatem kościelnym w Krakowie

Preferowany jest kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną na adres pk@prawokanoniczne. W przypadku osób fizycznych starających się o unieważnienie, stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego proszę w szczególności o informację na jakim etapie się aktualnie sprawa, także czy prowadzona była sprawa o rozwód cywilny.

W przypadku parafii i innych kościelnych osób prawnych, zwracających się z prośbą o reprezentację w sprawach cywilnych proszę o uszczegółowienie adresu. Każdorazowo odpowiedź na zapytanie jest udzielana niezwłocznie, zwykle do końca następnego dnia roboczego.

Biuro Kraków

Dojazd

Dane FV

Olszowski Jantos
Radcowie Prawni
Kancelaria Krakowska s.c.
NIP: 9452185474, REGON: 362003558

Rachunek bankowy:
Santander Bank Polska S.A.
al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
nr: 71 1910 1048 2641 6393 9942 0001