Artykuł

Sąd Metropolitalny w Krakowie

Sąd Metropolitalny w Krakowie

Prawo Kanoniczne, Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, Rozwód kościelny, Sąd Metropolitalny, Stwierdzenie nieważności małżeństwabrak komentarzy

Kiedy mamy już sporządzoną skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa należy ją złożyć do właściwego sądu kościelnego. Kompetencję sądu do rozpoznania danej sprawy określają przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego. Sądem właściwym dla Archidiecezji Krakowskiej jest Sąd Metropolitalny w Krakowie.

Położenie Sądu Metropolitalnego w Krakowie

Budynek sądu znajduje się w Kurii Metropolitalnej przy ul. Franciszkańskiej 3 (należy przejść na dziedziniec Kurii i kierować się na pierwsze piętro budynku położonego po lewej stronie dziedzińca). Jadąc komunikacją miejską najlepiej wysiąść z tramwaju na przystanku Plac Wszystkich Świętych, kursują tam linie tramwajowe: 1, 6, 8,13, 18).

Kiedy Sąd Metropolitalny w Krakowie jest właściwy do rozpoznania danej sprawy

image with caption

budynek sądu, widok z lotu ptaka

Zanim zainteresowany postanowi złożyć skargę powodową należy wpierw zwrócić uwagę, czy Sąd Metropolitalny w Krakowie będzie sądem właściwym dla rozpoznania sprawy. Przede wszystkim w świetle kanonu 1673 Kodeksu Prawa Kanonicznego sądem właściwym będzie trybunał miejsca, w którym małżeństwo zostało zawarte, czyli w pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy małżeństwo zostało zawarte na terytorium Archidiecezji Krakowskiej. Możemy także złożyć skargę o stwierdzenie nieważności małżeństwa do Trybunału miejsca, w którym strona pozwana ma stałe lub tymczasowe miejsce zamieszkania. Są to najczęstsze przypadki, w których dany sąd kościelny jest właściwy dla rozpoznania danej sprawy (szerzej zob. „Na czym polega proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa cz. I”).

Koszty procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Koszty procesu przed Sądem Metropolitalnym w Krakowie są zróżnicowane w zależności od tego, w której instancji toczy się przed nim dana sprawa. Należy zwrócić uwagę na to, że za prowadzenie procesu w I instancji koszty procesu ponosi strona powodowa. Opłaty te wynoszą 1200 zł. dla osób mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 2000 zł. dla osób mieszkających poza granicami kraju. W przypadku, gdy strona pozwana wnosi skargę wzajemną koszty procesu wynoszą w stosunku do niej odpowiednio 600 zł. lub 1000 zł.

Jeżeli przed Sądem Metropolitalnym w Krakowie toczy się sprawa w II instancji koszty procesu uzależnione są przede wszystkim od tego, czy w I instancji zapadł wyrok pozytywny, czy negatywny.

  • po wyroku pozytywnym koszty prowadzenia sprawy w II instancji wynoszą 400 zł. dla osób mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zaś 800 zł. dla osób mieszkających poza granicami kraju.
  • po wyroku negatywnym koszty te wynoszą 500 zł. dla osób mieszkających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 800 zł. dla osób mieszkających poza granicami kraju.

image with caption

budynek sądu, widok z ulicy

Za prowadzenie procesu w III instancji koszty procesu wynoszą odpowiednio 500 zł. dla osób mieszkających na terenie kraju oraz 1000 zł. dla osób mieszkających poza granicami kraju.

Należy pamiętać, że koszty te dotyczą tylko postępowań toczących się przed Sądem Metropolitalnym w Krakowie, jeżeli składamy więc apelację do Sądu Metropolitalnego w Katowicach, wysokość opłat sądowych w sądzie katowickim może się nieco różnić. Analogiczna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli chodzi o pozostałe diecezje w Polsce – w każdej biskup określa opłaty indywidualnie.

Możliwość uzyskania pomocy prawnej

Nim zdecydujemy się złożyć skargę warto wcześniej zasięgnąć porady prawnej w przedmiocie tego, czy posiada się szanse na pomyślne przeprowadzenie procesu (tj. czy da się stwierdzić, iż zaistniały podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa). W budynku Sądu Metropolitalnego w Krakowie można poprosić o listę adwokatów, którzy udzielają porad w tym zakresie.

Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi artykułami,  które także zostały poświęcone wyjaśnianiu zagadnień procesowych.

  1. „Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. I)”
  2. „Jak wygląda proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (cz. II)”
  3. „Dowodzenie nieważności małżeństwa”
  4. „Dyskusja sprawy i wyrokowanie w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa”
Skomentuj